Hver femte velger mener at natur og friluftsliv er enda viktigere enn før.

Naturen står sterkt i nordmenns hjerte, og det kommer til uttrykk i valg av politisk parti. Dette fremgår av en Ipsos-undersøkelse gjort for Norsk Friluftsliv.

Bekymring over nedbygging

Nedbygging av naturen gir grunn til uro og kan ha innvirkning på det forestående kommunevalget. Friluftslivet har en spesiell plass i nordmenns hjerter, men stadig flere viktige naturområder bygges ned til fordel for veier, energianlegg, hyttefelt og lignende. Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Bente Lier, finner ikke dette overraskende.

Økende vektlegging av natur i politikken

I en landsdekkende undersøkelse svarer 22 prosent at de mener partiets politikk på natur og friluftsliv er viktigere i år enn ved tidligere kommunevalg. 42 prosent anser emnet som like viktig som før, mens 18 prosent sier at det ikke er viktig verken nå eller tidligere.

30 prosent vern

I desember 2022 ble verdens land enige om en ny global avtale for naturen, kjent som Naturavtalen eller Montreal-avtalen. Norge, i likhet med andre land, har forpliktet seg til å verne 30 prosent av sine hav- og landområder.

Behov for tydeligere politikk

For å oppfylle denne avtalen er det behov for en klarere nasjonal og lokal naturpolitikk, der naturen vektlegges mer enn den gjør i dag. Lier foreslår at et mulig første steg kan være at alle kommuner med by- og tettstedsnære naturområder vedtar langsiktige utbyggingsgrenser for å sikre disse områdene for fremtiden.

Norsk Friluftsliv representerer 18 store frivillige friluftslivsorganisasjoner med til sammen nær en million medlemmer og over 5000 lag og foreninger.