Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Godfarfoss Kraft AS et overtredelsesgebyr på 500.000 kroner for manglende oppfølging av trua mose- og lavarter under utbyggingen av Godfarfoss kraftverk.

Dette bruddet på konsesjon og godkjent detaljplan for kraftverket, som ligger i Hol og Nore og Uvdal kommuner, skjedde da en av forekomstene med lavarten Leptochidium crenatulum ble overfylt med steinmasser under byggearbeid i inntaksområdet.

Om lag 500 meter av adkomstveien til kraftstasjonstomten ble anlagt utenfor arealbruksgrensene som NVE hadde godkjent. I tillegg ble masser plassert inntil en av de gjenværende forekomstene med lavarten Leptochidium crenatulum, og det ble fjernet steiner som støttet opp en tue med forekomst av skåldraugmose.

NVE mener Godfarfoss Kraft AS kunne unngått overtredelsene ved å ha bedre rutiner som sikret at det ikke ble gjennomført anleggsarbeider i strid med konsesjon og godkjent detaljplan for miljø og landskap.