En nylig publisert rapport fra Norsk elbilforening avdekker betydningen av miljørabatt på bompenger, noe som er viktig foran det kommende lokalvalget.

Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen, mener spørsmålet kan bli avgjøre for valgets utfall mange steder.

Foreningens årlige undersøkelse, kalt «Elbilisten», viser at 41 prosent av deltakerne mener bompenger vil på virke deres stemmegivning ved høstens lokalvalg.

– Vi vet at miljørabatt i bom er en av de viktigste fordelene ved å kjøre elbil, så det er ikke rart at elbilistene er opptatt av dette i lokalvalget.

Undersøkelsen avdekker også at ladeinfrastruktur er en avgjørende faktor for elbilistene. Hele 13 prosent av de spurte vektlegger dette som en sentral sak. Totalt sett er det derfor over halvparten av elbilistene, hele 54 prosent, som indikerer at lokal elbilpolitikk vil spille en rolle for deres valg under lokalvalget.

Elbilforeningen understreker viktigheten av lokal elbilpolitikk med tanke på å redusere lokale utslipp av klimagasser. Bu minner om at gjennom å tilrettelegge for lavere kostnader knyttet til elbilbruk, som bompenger, ferger og parkering, samt å sikre tilstrekkelig ladeinfrastruktur, kan kommuner og fylkespolitikere oppmuntre til overgangen fra fossildrevne biler til elbiler.

– Gjennom miljørabatt på bom, ferger og parkering, og ved å legge til rette for et godt ladetilbud, kan lokalpolitikerne bidra til at folk bytter ut fossilbilen med en miljøvennlig elbil. Da kutter man klimagassutslipp lokalt.

Stortinget har allerede fastsatt nasjonale regler for slik miljørabatt i bom. Regjeringen økte denne rabatten fra 50 til 70 prosent i fjor. Denne endringen innebærer at elbiler nå kun betaler 70 prosent av standardtaksten. Bu er likevel bekymret.

– Vi advarte mot regelendringen og frykter det vil bli vanskeligere å overtale skeptikerne til å kjøpe elbil framfor fossilbil.

Samtidig oppfordrer hun lokale myndigheter til å sette enda lavere takster enn den nasjonale maksgrensen.

– 70 prosent er en maksgrense. Miljøbevisste kommuner har muligheten til å sette lavere takster for å stimulere overgangen til nullutslippskjøretøy og for å redusere lokale klimagassutslipp, sier hun i en pressemelding.