Miljøkriminalitet og trafikksaker øker på Svalbard.