Norske bistandsmidler har bidratt med 900 millioner kroner for å ta vare på havet i 2022.