En rapport fra Norad viser at norske bistandsmidler har bidratt med 900 millioner kroner for å ta vare på havet i 2022.

Dette er en økning på 134 millioner kroner sammenlignet med året før, og utgjør 2,5 prosent av den totale bistanden i samme periode.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim understreker viktigheten av å støtte utviklingsland i deres arbeid med å fremme et sunt og produktivt hav. Til tross for globale fremskritt i 2022, er havet og dets ressurser fortsatt i fare. Tvinnereim peker på behovet for å styrke matsikkerhet og klimatilpasning gjennom bærekraftig forvaltning av havet.

Hav i fare

– På tross for global fremgang i 2022, er havet og havets ressurser fortsatt i fare. Vi vil støtte utviklingsland i å fremme et sunt og produktivt hav, særlig for å styrke matsikkerhet og klimatilpasning, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Småskalafiskere, fiskeoppdrettere og fiskeriarbeidere kan spille en viktig rolle for matsikkerheten i fattige samfunn, mener hun.

– Vi vil hjelpe landene slik at de har de beste forutsetningene for å forvalte havet bærekraftig, sier Tvinnereim i en pressemelding.

Støtter regioner

Rapporten gir også innsikt i det brede spekteret av norsk havbistand og forklarer hvorfor Norge støtter ulike regioner i verden i deres arbeid med havspørsmål.

– Overfiske, klimaendringer og forurensing gjør det nødvendig å etablere en bærekraftig havforvaltning så raskt som mulig. Vi må arbeide for effektiv beskyttelse, bærekraftig produksjon og rettferdig fordeling av havets ressurser. Innsatsen for rene og rike hav er en investering som vil komme alle til gode, uttaler utenriksminister Anniken Huitfeldt.