Stortingsrepresentant Ole Elvestuen fra Venstre mener at jerven bør få fotfeste på Hardangervidda for å hjelpe mot skrantesyke hos villrein.

– Vi har problemer med skrantesyke på villrein. Det er også problemer med fotråte. Så jeg mener at vi nå må se på på nytt både behovet og muligheten for å tillate at jerv kan etablere seg på Hardangervidda, sier Elvestuen til NRK.

Regjeringen avviste i desember å starte vinterjakt på villrein, som var ment å være et tiltak mot skrantesyke.

– Jeg mener vi vil få en sunnere villreinstamme hvis det på Hardangervidda i årene fremover tillates at rovdyr, som jerv, kan etablere seg der, sier Elvestuen til NRK.