Jaktforbudet på andefugler og visse andre fuglearter oppheves fra onsdag 26. mai 2021, melder Mattilsynet. Mattilsynet oppfordrer fortsatt alle til […]