Innen neste høst skal det være utarbeidet en beredskapsplan for hvordan lomviene skal håndteres.