Miljødirektoratet tar grep for å bekjempe natur- og klimakrisen gjennom en ny handbok for konsekvensutredninger. Arealbruken spiller en avgjørende rolle […]