Kongeørn er ikke den største trusselen mot beitedyr.