Norges jeger- og fiskerforbund vil ha fokus på tiltak for å beskytte natur og sikre allmennhetens tilgang til jakt og fiske.