Forskere fra NTNU har avdekket at isen i Dronning Maud Land øst i Antarktis ikke er stabil, og at store mengder is har smeltet tidligere, sist for 5000 år siden.

Dette kan ha stor betydning for klimaendringene og havnivået i fremtiden. Isen i Antarktis er en viktig kilde til verdens ferskvann, og inneholder hele 60 prosent av dette.

Ifølge Irina Rogozhina, førsteamanuensis ved Institutt for geografi ved NTNU, kan isen øst i Antarktis stå for den største mulige kilden til en økning i havnivåene i fremtiden. Om all isen øst i Antarktis skulle smelte, ville havene stige med 53 meter.

Forskerne fra NTNU undersøkte islaget øst i Antarktis og en nedsmelting som fant sted for noen få tusen år siden. Resultatene viser at utbredelsen av isen har variert mye over tid, og dette er viktig å vite for å forstå klimaendringene på kloden vår og hvordan dette kan endre seg i fremtiden.

Oppdagelsen av at isen i Antarktis har smeltet tidligere og at isen ikke er stabil, kan ha stor betydning for hvordan vi planlegger for fremtiden og tar hensyn til klimaendringene.

Denne saken var først publisert i er publisert i Nature-tidsskriftet Communications Earth & Environment og senere gjengitt i Gemini.