En vågehval har druknet som følge av et dyreforsøk i Stamsund, Lofoten. NOAH har i flere år forsøkt å stoppe det omstridte forsøket.

I 2019 ga Mattilsynet tillatelse til et dyreforsøk hvor ville vågehvaler skulle fanges inn og utsettes for hørselstester. NOAH har, i samarbeid med utenlandske organisasjoner og hvalforskere, forsøkt å stoppe forsøket på grunn av den høye risikoen for ulykker og skader på dyrene.

Ifølge en pressemelding fra NOAH har dessverre har ikke Mattilsynet lyttet til disse innvendingene og fornyet tillatelsen også i år. Forsøket mislyktes i 2021 da hvalene rømte fra innhegningen. I fjor ble en av de innfangede hvalene så stresset at den kastet opp under testingen. Mandag det fram at en innfanget hval har druknet. Forsøket er et samarbeid mellom US Navy og Forsvarets forskningsinstitutt.

– Det er tragisk og svært kritikkverdig at Mattilsynet ikke stoppet dette forsøket til tross for alle advarslene fra fagfolk. Lidelsene som denne hvalen har gjennomgått ved å bli fanget, stresset og til slutt druknet, kunne ha vært unngått. NOAH forventer nå at Mattilsynet umiddelbart trekker tilbake tillatelsen til dette forsøket, slik at ikke flere hvaler blir utsatt for lidelse og død, uttaler veterinær og leder i NOAH, Siri Martinsen.

I 2021 signerte over 50 forskere og veterinærer et opprop for å stoppe forsøket. I oppropet ble det blant annet påpekt at kunnskap om lydpåvirkning på hvaler allerede eksisterer, og at det ikke er nødvendig med invasive forsøk som utsetter hvalene for lidelse, for å implementere tiltak for å beskytte hvalene mot støy.

– Vi har selvfølgelig behov for kunnskap om ville dyr, men vi har allerede tilstrekkelig kunnskap til å ta hensyn til ville dyr i havet. Forsvaret burde heller bruke pengene på å motvirke de negative effektene de har på hvalene, i stedet for å utsette flere dyr for lidelse i risikofylte forsøk, sier Martinsen.