NOAH har i flere år forsøkt å stoppe det omstridte forsøket.