Revidert versjon av handlingsplan for hubro er nå sendt ut på høring fra Statsforvalteren i Nordland. Høringsfristen er satt til 31. januar 2022.