Setter inn helikopter i nasjonslpark for å redde ut sau som står fast i snøen.