BirdLife Norge har gjennomført en omfattende ringmerking av gråmåker i 2023