Etter en rekordsommer på vannet i 2021 ble det i fjor en nedgang i antall oppdrag for Redningsselskapet. På landsbasis var det åtte prosent færre oppdrag.

Totalt gjennomførte Redningsselskapets 54 fast og frivillig bemannede redningsskøyter 8207 oppdrag gjennom 2022.

Det gir en nedgang på 8% fra rekordåret 2021, hvor Redningsselskapet gjennomførte 8933 oppdrag. Fra 2020 er nedgangen på rundt 3%. 54 % av fjorårets oppdrag ble utført i høysesongen fra 1. mai til 1. september.

Travel sommer

Juli var den travleste måneden med 1558 oppdrag, noe som tilsvarer rundt 50 oppdrag daglig.

– I fjor hadde vi en liten nedgang etter en rekordsommer på vannet i 2021. Våre faste og frivillige mannskaper bistod i 2022 til en stabil og svært god beredskap langs norskekysten, sier Tobias Bang-Hansen, direktør for avdeling sjø i Redningsselskapet.

I 2022 reddet Redningsselskapets mannskaper 22 liv og berget 72 fartøy. Til tross nedgang i antall oppdrag, har antall søk- og redningsoppdrag holdt seg stabilt. I 2022 deltok Redningsselskapets mannskaper i 914 oppdrag, mot 955 i 2021 og 1115 i 2020.

156.000 nautiske mil

Totalt seilte Redningsselskapets fartøyer 156.000 nautiske mil i 2022. Det tilsvarer rundt 7 ganger rundt jordkloden, eller hele den norske kystlinjen langs fastlandet inkludert fjorder rundt 12 ganger.

Fremdriftshavari er den største enkeltårsaken til at folk og fartøy trenger assistanse og hjelp på sjøen. Av andre oppdrag er grunnstøtinger en gjenganger i Redningsselskapets statistikk. Her var det i fjor en markant nedgang.

De siste årene har det vært en økning i antall brannrelaterte oppdrag på sjøen. Årsaken til denne økningen er sammensatt. I 2022 deltok Redningsselskapet på 83 slike oppdrag, noe som er en økning på 38% fra 2019, hvor det var 60 brannrelaterte oppdrag.

Nedgang i 2022

Mens de fleste fylkene hadde nedgang i antall oppdrag i 2022, opplevde skøytene i Trøndelag større oppdragsmengde enn året før. Økningen henger sammen med flere faste avtaler, som los-kjøring fra vår stasjon på Fillan.

Felles for de fleste fylkene var en nedgang i antall oppdrag. Nedgangen var størst i Rogaland, Viken/Oslo og Innlandet, som alle opplevde 21% færre oppdrag. I Vestfold og Telemark var dette tallet 18%. Dette skyldes primært færre av de typiske oppdragene, som fremdriftshavari, grunnstøting og grunnstøting.