Tilskudd til klimatilpasning er tilgjengelig for kommuner og fylkeskommuner som søker midler for å bygge opp kunnskap og gjøre utredninger om konkrete klimatilpasningstiltak.

Det melder Statsforvalteren i Nordland. Det er satt av 6,4 millioner kroner til ordningen i 2023.

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke kommunenes arbeid med klimatilpasning, inkludert å øke kunnskap og kompetanse om hvordan klimaendringer påvirker kommunenes/fylkeskommunenes ansvarsområder og/eller å gjøre utredninger om hvilke tiltak kommunen må iverksette for å håndtere klimaendringer.

Midlene kan ikke brukes til å gjennomføre fysiske klimatilpasningstiltak, som etablering av regnbed, grønne tak osv.