Equinor har bestemt seg for å skrinlegge et prosjekt som skulle bygge verdens første testanlegg for flytende solkraft i røff sjø.

Prosjektet var i samarbeid med Moss Maritime og skulle bygges utenfor Frøya i Trøndelag. Målet var å få verdifull kunnskap om produksjon av strøm i røff sjø for å kunne bruke dette i andre deler av verden.

Dette er Equinor

Equinor har valgt å gå bort fra planene på grunn av hard konkurranse på fornybarmarkedet og ønsker å spisse prioriteringene innen fornybar energi. I stedet vil selskapet fokusere på havvind og utbygging av solcelleanlegg på land.

– Egenutviklet flytende solenergi er ikke lenger et område som når opp når vi skal prioritere ressursene våre. Vi gjør en omprioritering av satsingen innen fornybar energi både når det gjelder bruk av penger og de kloke hodene, sier Ola Morten Aanestad, pressetalsperson innen leting og produksjon internasjonalt for Equinor.

Havvind er nå selskapets viktigste fornybare satsing, og Equinor har lagt inn krefter i både havvind og utbygging av solcelleanlegg på land de siste årene. Regjeringen har også valgt ut to prosjekter, Sørlige Nordsjø II og Utsira nord, som de første store områdene for havvind i Norge. De planlegger å lyse ut første fase av disse områdene innen utgangen av første kvartal i 2023.