Fem fjellrever med nye gener har blitt introdusert på Hardangervidda for å forbedre helsen og levedyktigheten til bestanden.