Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har gått til retten for å stanse byggingen av en ny skogsbilvei i Nordre Follo.

Veibyggingen, som skulle startet før jul, ble midlertidig stanset av tingretten. Naturvernforbundet hevder at skogsbilveier er en av de største truslene mot naturmangfoldet og at det er avgjørende å stoppe byggingen av denne veien. Rettsmøtet om saken skal fortsette denne uka.