Det går «rett vest» med mange av sjøfuglbestandene på den nordlige halvkule. Det melder Norsk institutt for naturforskning (NINA), som […]

KILDENINA: Sjøfuglene roper varsko