Onsdag falt dommen i rettssaken om skyting av Letjenna-ulvene, som gikk i lagmannsretten i juni. Resultatet ble full seier til NOAH fra en enstemmig lagmannsrett. Rettsanvendelsen i vedtaket er feil; statens vedtak er ugyldig.

NOAH gikk i april 2020 til sak mot staten over skytingen av Letjenna-flokken inne i ulvesonen. Sommeren 2021 vant NOAH saken i tingretten, og nå har også lagmannsretten stadfestet at statens vedtak var ugyldig:

– NOAH har nå vunnet mot staten i to rettsinstanser. Staten har dermed med ugyldig lovanvendelse, skutt kritisk truet ulv inne i ulvesonen der de skal være prioritert. Dommen gir kritisk truede dyr i Norge den rettsbeskyttelse de bør ha, og som staten systematisk har fratatt dem de siste årene. Dette er en svært viktig seier, og NOAH forventer at klima- og miljøminister Espen Barth Eide nå forholder seg til rettens klare og grundige dom, og beklager de feil som er begått mot rødlistede ulver i Norge, uttaler leder i NOAH, Siri Martinsen i en pressemelding

Lagmannsrettens konklusjon lyder i sin helhet: «Lagmannsretten har kommet til at rettsanvendelsen i vedtaket er feil, og at vedtaket derfor er ugyldig. Det er etter dette ikke nødvendig for lagmannsretten å gå inn på spørsmålet om formålet med uttaket kunne vært oppnådd på annen måte, jf. naturmangfoldloven § 18 annet ledd. Det er heller ikke behov for å gå nærmere inn på anførslene om saksbehandlingsfeil og feil faktum. Anken blir etter dette forkastet.»

– Det er rettens oppgave å sikre at lover og internasjonale avtaler følges selv om det finnes en sterk press fra noen politiske miljøer og næringer om det motsatte. Lagmannsretten har tatt dette ansvaret på alvor, og gitt et kraftig signal til staten om at de har beveget seg utenfor loven i forvaltning av kritisk truet ulv i Norge, uttaler Martinsen.

NOAH har gjentatte ganger det siste året kritisert klima- og miljøministeren for å tale med to tunger; i internasjonale fora har ministeren vektlagt vern av truede dyr, i Norge har man «gjort alt» for å skyte truede dyr.

– Det er svært alvorlig at staten har stått steilt på at truede rovdyr skal skytes så fort de er over et politisk bestemt bestandsmål, og systematisk har tilsidesatt lovens vilkår som nettopp skal beskytte truede dyr mot slik desimering. Etter at staten gjorde dette ugyldige vedtaket om Letjenna-flokken, har de gjort to nærmest likelydende vedtak. Tilsammen har nå staten skutt syv flokker i sonen, inkludert Letjenna-flokken, med samme type rettsanvendelse som lagmannsretten har dømt ugyldig. Etter denne dommen, må ministeren endre kurs og få norsk forvaltning i linje med talene han gir fra FNs talerstol, uttaler Martinsen.

Arkivfoto. Bildet er tatt av steffiheufelder fra Pixabay