Frivilligheten i Norge har ikke kommet tilbake på samme nivå som før pandemien, og nå trengs det en mer helhetlig politikk fra kommunene for å støtte opp om frivillig engasjement.

Selv om Norge har høy organisert frivillig deltakelse, har andelen av befolkningen som deltar i frivillig innsats falt betydelig siden 2019, ifølge ferske tall fra 2022. Kommunepolitikere kan spille en viktig rolle i å støtte opp om frivillig engasjement i lokalsamfunnet.

Frivillighet Norge og KS har et mål om at alle kommuner skal vedta en helhetlig frivillighetspolitikk i dialog med lokale lag og foreninger, men kun litt over én av fire kommuner har gjort dette. En god frivillighetspolitikk innebærer å legge til rette for frivillighet, forenkling og forutsigbarhet for frivillige organisasjoner, opprettelse av en stilling som frivillighetskoordinator og skape faste møteplasser mellom lokale myndigheter og de frivillige organisasjonene for å styrke samarbeidet.

Frivillighet Norge oppfordrer til å sette frivillighet på dagsordenen i kommunevalgkampen, og oppfordrer kommunepolitikere til å gjøre frivillighetspolitikken enda mer konkret og høyere på agendaen for å styrke lokalsamfunnet og nærmiljøene.