Fjær som blant annet brukes til laskefiske er en trussel mot truet fugleart som lever i jungelen i India. Miljødirektoratet […]