Forskere ved Norsk institutt for bioøkonom (NIBIO) har påvist flere ukjente brunbjørn i av grensede områder ved Karasjok.

Undersøkelsenen som er gjort i et område rundt Karasjok ble samlet inn ved hjelp av hårfeller.

– Det ble gjort undersøkelser med hårfeller i Karasjok kommune allerede i 2009, forteller forsker Paul Eric Aspholm i NIBIO. De siste fire årene har vi fått muligheten til å gjøre mer systematiske undersøkelser av utviklingen i bjørnebestanden.

Han opplyser at målet med hårfelleprosjektet er å samle inn viktig kunnskap om bjørnenes antall, kjønnsfordeling, vandringer og slektskap. Behovet for kunnskap er stort. Lokalbefolkningen støtter opp om prosjektet og er svært interessert i resultatene, som kan sier noe om hvor mange bjørner som finnes i området.

– Ikke minst kan vi følge hvordan bjørnene beveger seg i forhold til hverandre og i forhold til mennesker. Vi får også god oversikt over hvilke bjørner som vandrer ut og hvilke nye som kommer inn, sier han.

I løpet av to måneder sommeren 2022 fikk forskerne inn 16 prøver fra ulike bjørner, åtte hannbjørner og åtte hunnbjørner. Fem av disse, to hanner og tre hunner, var ikke kjent for forskerne fra før.