Oganisasjoner krever bedre flom- og skredforebygging.