Langsua nasjonalpark er en norsk nasjonalpark som ligger i Innlandet og dekker et område på 537 km².

Parken ble opprettet i 2011 for å bevare et stort, urørt og villmarkspreget naturområde med særegne og representative økosystemer. Den grenser til flere andre verneområder, og utvider Ormtjernkampen nasjonalpark fra 1968.

Parken er viktig for planten skjeggklokke, og har hjem for rødlistede fuglearter som myrhauk, fjellmyrløper og dobbeltbekkasin. Alle de fire store rovpattedyrene besøker området, men bare gaupe har fast tilhold.

Kilde: Wikipedia