Et nytt europeisk forskningsprosjekt har som mål å redusere trusselen fra skrantesyke hos hjortevilt. Formålet med prosjektet er å bidra […]