Equinor er et norsk børsnotert energiselskap der den norske stat er hovedaksjonær med en eierandel på 67 prosent.

Folketrygdfondet eier også 3,45 prosent av aksjene, noe som gjør at den norske stat sin samlede eierandel i Equinor er på 70,5 prosent.

Selskapet har 29 500 ansatte, herav 16 300 i selve morselskapet.

Equinor er representert i ca. 36 forskjellige land.

Med en markedsverdi omkring 58.4 milliarder dollar (desember 2021) er selskapet Norges desidert mest verdifulle og blant verdens 500 største selskaper uavhengig av bransje.

Hovedkontoret ligger i Stavanger, mens Equinors internasjonale operasjoner styres fra Fornebu.

Selskapet er en videreføring av Statoil (1972-2007), som skiftet navn til StatoilHydro i 2007, og tilbake til Statoil i 2009. I 2018 endret selskapet navn til Equinor.