Det stemmer ikke at fritidsboliger beslaglegger en liten del av norsk natur