Den uløste og dyptgående rovdyrkonflikten handler i hovedsak om én prosent av produksjonen av svin, fjørfe, storfe og sau.