Den kypriotiske katten Cy skal likevel ikke avlives.

Nye opplysninger fra kypriotiske myndigheter gjør at Mattilsynet omgjør eget vedtak om avliving av katten Cy. Katten kan nå sendes til Kypros.

Ifølge Mattilsynet kom katten med en båt til Stavanger i november 2021. Båten forlot havnen uten å ta katten med seg, og katten ble satt i karantene i påvente av nærmere utredning. Dyrebeskyttelsen tok på seg eieransvaret og kostnadene for karantene og vaksinasjon.

– Norge har et strengt regelverk for innføring av kjæledyr for å sikre den norske folke- og dyrehelsen. Vi er også forpliktet til å følge internasjonale regler for å hindre spredning av sykdom mellom land i Europa. Katten hadde ikke kjent eier og var ikke merket i tråd med EØS-regelverket da den ankom landet. Det var ingen dokumentasjon på hvor katten kommer fra, og en retur til annet land var ikke mulig. Mattilsynet fattet derfor vedtak om at katten måtte avlives, sier Elisabeth Wilmann, direktør for avdeling juridisk og internasjonalt arbeid.

Deretter leverte dyrebeskyttelsen en stevning til Hordaland tingrett i mai. Der påsto de at vedtaket om avliving var ugyldig. Saken var berammet til behandling i rettssystemet 10. august.

Nå har saken tatt en ny vending. 5. august mottok Mattilsynet brev fra Dyrebeskyttelsen om at kypriotiske myndigheter vil tillate at katten sendes til Kypros.

– Kypriotiske myndigheter skriver at de nå, etter at dyret har vært i karantene, blitt vaksinert og chippet, vil akseptere å ta imot dyret under regelverket for ikke-kommersiell innførsel av kjæledyr. Det forstår vi som at Kypros aksepterer at Cy kom fra Kypros og kan sendes dit. Dette gir oss grunnlag for å omgjøre vedtaket om avliving, sier Wilmann.

– Vi er glade for at vi har funnet en annen løsning enn avlivning i denne saken. Det er aldri ønskelig at katter eller andre dyr blir avlivet dersom det finnes en mulighet for å unngå dette, sier Wilmann.

Dyrebeskyttelsen må nå ta stilling til om de vil sørge for at katten sendes til Kypros med de krav som gjelder, eller om de ønsker å prøve gyldigheten av det nye vedtaket i rettsapparatet.