CITES er et internasjonalt rammeverk som regulerer handel med truede dyr og plantearter.