En båteier må betale en bot på 15.000 kroner etter å ha boret hull for å fortøye båten i Raet Nasjonalpark på Sørlandet.

Miljødirektoratet reagerer alvorlig på denne typen handlinger og advarer om konsekvensene for verneverdien i nasjonalparken.

Det er juridisk seksjonsleder Trond Flydal som uttaler seg om saken til NRK. Han forklarer at selv om denne typen overtredelser ikke nødvendigvis er av størst alvor, så ser de svært alvorlig på det dersom slike hendelser blir hyppige.

– Dette er jo et virkemiddel vi har til saker som ikke er av størst alvorsgrad. Men totalt sett ser vi veldig alvorlig på dette hvis det blir mye av det, sier Flydal.

Boret to hull

Saken involverer en båteier som i fjor sommer boret to hull for å fortøye båten sin ved Paradisbukta i Arendal, som ligger innenfor grensene av Raet Nasjonalpark. Ifølge vedtaket var dette i strid med prinsippet om at «inga varig påvirkning av naturmiljøet skal finne sted i nasjonalparken.»

Miljødirektoratet er klar over at dette ikke er et isolert tilfelle. Tidligere i sommer meldte Økokrim at det skjer mye lignende aktivitet i strandsonen langs kysten, der folk lager uopprettelige skader i fredede svaberg ved å bore egne fortøyingshull for båtene sine.

Trond Flydal fra Miljødirektoratet forklarer at denne typen aktivitet, hvis den får pågå uimotsagt, kan føre til betydelig skade på verneverdiene i nasjonalparkene. Verneområdene er opprettet nettopp for å beskytte og bevare slike naturområder.

Må markere

– Vi må markere at dette ikke er greit. Det er summen av mange ting som gjør at man har ønsket å regulere det, og at vi må reagere på det, sier Flydal.

Eieren av båten har muligheten til å klage på vedtaket, og det gjenstår å se om det vil skje. Ifølge vedtaket valgte båteieren å bruke bolter for å fortøye båten på grunn av kraftig vind i området og begrunner sitt valg med at dette var nødvendig for å unngå at båten skulle bli trukket inn mot fjellet. Til tross for dette, er Miljødirektoratet fast bestemt på å håndheve reglene som er satt for å beskytte nasjonalparkene.

Raet Nasjonalpark, som strekker seg fra Grimstad til Tvedestrand, er et vernet marint naturområde som inneholder en rekke viktige økosystemer og naturskjønnhet som må beskyttes mot inngrep som dette. Saken tjener som en påminnelse om viktigheten av å beskytte slike verneområder mot ulovlig aktivitet som kan skade deres økosystemer og verdi.