– Klimakrisen har vært varslet lenge og har kommet snikende. Nå ser vi klimaendringer utspille seg over hele kloden, og de har kommet raskere enn tidligere antatt. Samtidig vet vi at de vil øke framover og bli stadig verre å håndtere. Dette er realitetene vi er nødt til å forholde oss til, sier Ellen Hambro direktør i Miljødirektoratet.

Mandag 20. mars lanserte FNs klimapanel (IPCC) sin synteserapport som oppsummerer alle rapportene de har utgitt siden 2018.

Det er tre gap mellom hvor vi er og hvor vi bør være for å oppfylle Parisavtalen.

  1. Klimamålene til verdens land er ennå ikke ambisiøse nok. Parismålet sier at global oppvarming skal begrenses til godt under 2 grader, helst ned mot 1,5. Med dagens politikk er vi på vei mot over 3 grader. I tillegg til for svake mål, ligger de fleste land dårlig an til å nå klimamålene de har satt seg. Klimaomstillingen går for sakte.
  2. Det er et gap mellom hvor godt vi er tilpasset klimaendringene i dag, og hvor godt vi bør ruste oss for å tåle dagens og framtidige endringer.
  3. Det investeres mye mindre i klimaløsninger enn det som trengs for å tilpasse oss klimaendringene og kutte nok utslipp.

– De tre gapene forteller oss at vi ikke kutter utslipp raskt nok, ikke er godt nok tilpasset og ikke investerer nok i løsningene. Tempo og ambisjoner må opp over hele verden. Det haster. Tid er utslipp, sier miljødirektør Ellen Hambro.