Siden 2017 er 36.600 båtvrak levert til mottakene som er etablert i Norge. Tilskuddene til de tidligere eierne er tusen […]