Samtidig utgjør næringslivets innkjøp en økende andel.