En av Norges mest kjente fjorder står i fare for eutrofiering.