Miljødirektoratet har avslått to søknader om tillatelse til å felle brunbjørn i Karasjok kommune.

Søknadene gjaldt både en bjørnebinne med unger i kalvingsområdet i Givdovárre/Guorpmet og en forespørsel om et ekstraordinært uttak av to bjørner knyttet til den samme skadesituasjonen.

Den første søknaden, datert 6. mai 2023, om å felle bjørnebinne med unger, ble opprinnelig avslått 12. mai 2023. Dette vedtaket ble senere opphevet og sendt tilbake for ny behandling etter klagebehandlingen fra Klima og Miljødepartementet i begynnelsen av juni.

Den andre søknaden, datert 1. juni 2023, om ekstraordinært uttak av to bjørner ble videresendt til Miljødirektoratet via e-post fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

– Departementet er også kjent med at de berørte reineierne 1. juni 2023 søkte om tillatelse fra Statsforvalteren til skadefelling av bjørn i området. Etter det departementet er kjent med, er denne saken oversendt til Miljødirektoratet og er på nåværende tidspunkt til behandling. Det er en fordel at Miljødirektoratet kan se den nye søknaden i sammenheng med saken som nå sendes tilbake for ny behandling, sa Klima- og Miljødepartementet i en uttalelse.

Til tross for vurderingen, valgte Miljødirektoratet til slutt å avvise begge søknadene. Dette avslaget kan markere milepæl i den pågående debatten om forvaltningen av rovdyr i Norge, og kanskje setter et presedens for fremtidige saker om skadefelling av rovdyr.