Miljødirektoratet har avslått to søknader om tillatelse til å felle brunbjørn i Karasjok kommune.