Avisen Østlendingen har en tendens til å spre fordommer mot rovdyr, og det er vår oppfatning av en artikkel i avisen som om handler ulven, en traktor og traktorstøy.