Ap-statsråd Espen Barth Eide har besluttet å slippe løs statlige ulvejegere fra Statens naturoppsyn for å felle flere ulver denne vinteren.

Ifølge en pressemelding fra Klima- og miljødepartementet har statsråden bedt Statens naturoppsyn om å gjennomføre en statlig jakt på ulveflokkene i Rømskog og Borgrangen. Fristen for ulvejakta er satt til 1. mars.

– Vi ber Statens naturoppsyn om raskest mulig å sette i gang med ekstraordinære uttak av ulv på norsk side i grenserevirene Bograngen og Rømskog. Dette er en bedre og mer effektiv løsning enn å utvide lisensfellingsperioden, og som balanserer ut de ulike avveininger som situasjonen krever, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Støreregjeringen vil drepe til sammen 28 ulver, og begrunnelsen for å utvide jakta inn i paringstiden for ulvene, er fordi jakta først kom gang 12. februar. Jakttida ble på grunn av den juridiske prosessen som Noah, WWF og FVR på bare fire dager, mot ellers 46 dager.

Dette betyr at det er jegere ansatt i Statens naturoppsyn som skal gjennomføre jakta fram til 1. mars. Ingen av jegerne i Norges- jeger og fiskerforbund får dermed jakte mer på ulvene i år.

Barth Eide opplyser i pressemeldingen at sluttdatoen for at det normalt ikke skal jaktes etter 15. februar, er satt av hensyn til ulvenes biologi. Når han nå tillater å jakte uten å ta dette hensynet, går det på tvers av ulvenes biologi.

Det er allerede- med unntak av en ulv – tatt ut full kvote i Hornmoen og Slettåsrevet, heter det i pressemeldingen. Det er fra departementet ønskelig å fylle hele eller deler av lisensfellingskvoten for Rømskogreviret og Bograngenreviret. Det er grunnen til at Klima- og miljødepartementet nå gir Statens naturoppsyn i oppdrag å gjennomføre det resterende uttaket, heter det.