I Tingvoll kommune skjedde det i sommeren alvorlig skadeskyting etter at Statsforvalteren ga tillatelse. Nå skal jegerne ut for å prøve å skyte gauper på nytt. Og de vil bruke hund.

Tingvoll kommune er en rovdyrprioritert kommune. Samtidig skal det være store tap av småfe i kommunen. Det hevdes at det skal være mellom 30 og 40 prosent tap av lam. Alt er ikke dokumentert tatt av gaupe, men det ser ut til at gaupa får skylda for hele tapet.

Viltforvalter Lars Erik Koksvik i Tingvoll kommune i Møre og Romsdal opplyser til Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk at det ifølge ham kan være så mye som 150 lam som er savnet i kommunen. Han understreker samtidig at dette er svært usikkert.

Gaupa som ble påskutt ble mest sannsynlig skadet på grunn av dårlig jaktkultur, ettersom dyret trolig ble truffet for lavt på kroppen og at det ble funnet beinrester etter gaupa da jegerne kom fram til stedet.

Nå ligger det an til at skadefellingslaget i Tingvoll skal bruke hund for å klare å felle gaupa, eller gaupene.

– Vi har vel ikke de største forventningene når det gjelder å få tillatelse til å ta i bruk løs, på drevet halsende hund, som kunne gjort det en god del lettere å lykkes med en skadefelling. Det må være lov å si at regelverket er rart, når det er lov å bruke en hund som er stille når den løper etter gaupa, men ikke en som bjeffer, sier Koksvik til organisasjonen.