Rapporten bekrefter det de har sett over flere år.