Målrettet reduksjon i bruken av antibiotika ser ut å få i riktig retning. Nå melder Mattilsynet av bruken aldri har vært lavere i norske husdyr.

En fersk rapport fra Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler (NORM-VET) viser at antibiotikabruken i norske husdyr aldri har vært lavere. I tillegg indikerer data at det er svært lite resistens blant bakterier i både mat og dyr.

– Årets rapport bekrefter en trend vi har sett i flere år. Vi har et svært lavt forbruk av antibiotika i norske dyrehold og effektive tiltak mot spredning av antibiotikaresistente bakterier, sier Lise Petterson, fungerende administrerende direktør i Mattilsynet.

Målene oppfylt tidlig

I 2022 ble det solgt 4623 kilo antibakterielle veterinærpreparater til landdyr, det laveste salget registrert siden 1993. Dette overgår regjeringens opprinnelige mål om en 10 prosent reduksjon i antibiotikaforbruket fra 2013 til 2020 – et mål som ble nådd allerede i 2018.

Motstridende trender i dyre- og petsektoren

For de viktigste matproduserende artene har det vært en 30 prosent reduksjon i antibiotikaforbruket fra 2013 til 2022. Derimot har det vært en liten økning i forbruket til hund og katt de siste årene.

En global utfordring

Selv om Norge gjør betydelige fremskritt, understreker Mattilsynet at antibiotikaresistens er en global krise, med over 35.000 dødsfall hvert år i EU/EØS-området alene. Mattilsynet er engasjert i internasjonale fora for å sette fokus på denne utfordringen.

– Men måten vi produserer mat på i Norge, bevisste veterinærer, målrettet forebyggende smittearbeid på gårdene og en næring som tar tak i utfordringen, er alle punkter som gjør det mulig å ha et lavt nivå av resistente bakterier hos dyrene og i maten vår, legger Petterson til.

For å holde seg i forkant av denne globale utfordringen, må også norske borgere være oppmerksomme på problemet med antibiotikaresistens, spesielt når de reiser til land med høyere nivåer av resistens.

Fungerende administrerende direktør Lise Petterson (t.v.) mottar NORM-VET 2022 av administrerende direktør Torill Moseng i Veterinærinstituttet. Foto: Mattilsynet