Miljødirektoratet håper at 17.000 tester for skrantesyke hos villrein skal bidra til å friskmelde villreinområdene.

Foran villreinjakta starter, oppfordres villreinjegerne til å ta prøver av alle felte villrein denne jaktsesongen. Tiltaket omtales som et kritisk skritt i å bestemme smittestatusen i Norges villreinområder.

Når villrein testes for skrantesjuke (CWD) får jegeren et endelig svar om dyret er smittet eller ikke. Kontrollen bidrar også til at myndighetene raskere kan erklære villreinområdene som smittefrie. En forutsetning er selvfølgelig at det ikke blir registrert smitte.

Ønsker flere prøver

Miljødirektoratet påpeker at samarbeidet med jegere er avgjørende for vellykket forvaltning av hjortevilt. Veterinærinstituttet modellerer data fra prøvene sammen med andre faktorer for å beregne sannsynligheten for smitte i ulike områder. Jo flere prøver, desto raskere kan et område bekreftes som smittefritt.

For øyeblikket er smittestatusen i mange villreinområder usikker. Direktoratet ber jegerne vurdere prøveinnsamling som en integrert del av jakten, i håp om å motta flere prøver.

Et avgjørende poeng fra direktoratet er nødvendigheten av å inkludere både hjerne- og lymfeknutevev i prøvene, da en tredjedel av innsendte prøver mangler lymfeknutevev – et vev der smitte kan oppdages tidlig.

Ønsker 17.000

Målet for 2023 er å teste 17.000 hjortedyr for skrantesyke, med oppdatert prøvestatistikk som tilbys ukentlig av Veterinærinstituttet.

Det opplyses at elg og hjort fra ordinær jakt ikke trenger testing dette året, med unntak av visse regioner. Alle villrein eldre enn ett år, derimot, skal testes, samt fallvilt av hjortevilt.