Amerikanske Buzzfeed beskylder WWF for blant annet å finansierte viltvoktere som beskyldtes for å stå bak brudd på menneskerettigheter i forbindelse med arbeid mot krypskyting.

– WWF syns det er forferdelig vondt å lese historiene som fremkommer av Buzzfeed-saken, og vi tar anklagene svært alvorlig. WWF International har allerede bedt om en uavhengig granskning av anklagene, som skal gjennomføres av eksterne spesialister på menneskerettigheter. Det vil ta noen måneder før resultatet av granskningen foreligger, da den vil omfatte flere land i to verdensdeler. Vi anser det som et helt nødvendig tiltak for å komme til bunns i saken, sier Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF Verdens naturfond i Norge i en pressemelding.

Landene dette skal dreie seg om er Den demokratiske republikken Kongo, Kamerun, Den sentralafrikanske republikk, India og Nepal.


– Etter en ny gjennomgang er vi trygge på at ingen av de norske midlene vi forvalter har gått til de omtalte prosjektene i de nevnte landene, sier Solhjell. WWF har tydelige policyer på plass som skal ivareta lokalbefolkningens rettigheter i alt vårt naturvernarbeid, og tilhørende varslingsrutiner for både ansatte og eksterne.

– Vi vil gjøre en grundig gjennomgang av alle disse rutinene på nytt, for å sikre oss at de fungerer som ønsket. I tillegg til dette har WWF i Norge lenge hatt en politikk om ikke å bruke våre midler på væpnede vakter i arbeidet mot krypskyting. Dette står fast, sier Solhjell.