Staten og reindriftsnæringen har blitt enige om at subsidiene skal være på 136,1 millioner kroner i den kommende perioden. I […]