Det er i snitt mer enn ett dyr i timen døgnet rundt.