Fram til 18. november møtes medlemslandene i FNs klimakonvensjon til klimaforhandlinger i Sharm el Sheikh (COP 27), Egypt.

Norges hovedprioriteringer er å holde fast på 1,5-gradersmålet og støtte opp om økt finansiering for klimatiltak i fattige land. Landet vil bidra til at beslutningene som tas på COP 27 støtter opp om det viktige målet om at temperaturstigningen på kloden ikke skal overstige 1,5 grader. I tillegg vil Norge fremme arbeidet med naturbaserte løsninger på klimakrisen.

Vil redusere med 50 til 55 prosent

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og statsminister Jonas Gahr Støre på plass i Egypt. Foto: Klima- og miljødepartementet.

Møtet i Sharm el Sheikh er det 27. møtet som arrangeres under FNs klimakonvensjon. Grunnlaget for klimaforhandlingene er de internasjonale avtalene FNs klimakonvensjon, Parisavtalen og Kyotoprotokollen. COP står for Conference of the Parties (partsmøte), melder departementet.

– Klimaendringene tar ikke pause, selv om det står andre internasjonale kriser i kø. Derfor blir noe av det aller viktigste for oss i Sharm el Sheikh å jobbe for at verdens land øker sine ambisjoner om utslippskutt, slik at vi fortsatt har 1,5-gradersmålet innen rekkevidde, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Siden forrige klimakonferanse i Glasgow har planeten opplevd dramatiske effekter av klimaendringer i form av flom, tørke og ekstremvær, kombinert med et internasjonalt samarbeid preget av kriser og krig.

Før forhandlingene i Sharm el Sheikh kom i gang, annonserte regjeringen at Norge melder inn et forsterket klimamål til FN. Det nye målet er å redusere utslippene med minst 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå.

– De målene som er innmeldt, er ikke tilstrekkelig til å nå 1,5-gradersmålet. Men vi ser nå at virkningene av klimaendringene er mer alvorlige enn vi hadde trodd, selv ved 1,5 grader. Derfor må vi holde fast på dette, og det må være troverdig. Nå håper vi flere av de store utslippslandene vil forsterke sine egne klimamål, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.