Rovviltnemnda for Oppland ønsker å utradere gaupe i kommunene Lesja, Dovre, Vågå, Lom, Skjåk, Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør-Fron, Nord- […]